Prosjekt Väster Götland

Etter at Musikkinstrument akademiet hadde solgt sin bygning i Sarpsborg, og flyttet sin virksomhet i 2019, fikk akademiet prosjektmidler av Viken Fylkeskommune til å finne samarbeidspartnere i Norden for utvikling av musikkinstrumentmakerfaget.

Vi ble spurt av Göteborg Universitet, som har vært vår samarbeidspartner i ulike prosjekter, om vi kunne være behjelplig med å bygge nye verksteder, da de har tradisjon på å bygge kirkeorgler og early keyboards. Vi var godt i gang med dette, da vi blie spurt om å være med på et forstudie, hvor fokuset var på å etablere en fullverdig instrumentmakerutdanning i Sverige. Forstudiet ble utført av professor Per Anders Nilsson, lydmester Björn Aspelind og musikkinstrumentmakere Arnfred Marthinsen. Forstudiet ble finansiert av Östra Götaland Län.

De har en avdeling i Bengtfors, hvor det er en skole som heter Stenebyskolan, som har drevet med handverksutdanning i over hundre år, hvor Gøteborg Universitet ønsket å legge en instrumentmakerutdanning. 

Forstudiet munnet ut i at det i Sverige ikke finns musikk instrumentmakere stort sett på alle instrumentgrupper, og det er kritisk der den profesjonelle musikkbransjen med symfoniorkester, korps, kor, kirker, konserthus, musikere, mangler profesjonelle musikkinstrumentmakere til å bygge,  reparere, restaurere og stemme sine instrumenter.

Konklusjonen fra rapporten til prosjektet ble at det ikke er nok fagpersoner i lokalmiljøet til å etablere en slik høgskole for instrumentmakere. 

Prosjekt status:
Avsluttet og godkjent av VästerGötland Län, Sverige

Scroll to Top