Prosjekt Viken - forprosjekt

Den immaterielle kulturarven for musikkinstrumenter og musikkbransjen er i ferd med å forsvinne nesten helt.

Musikkinstrumentakademiet fikk prosjektmidler til å finne partnere som innehar kunnskap og tradisjon innenfor den immaterielle kulurarven som man kan kalle musikkinstrumentenes hus.

Partnerne vi ønsker å finne skal være med på et prosjekt Kreativt Europa med undertittel Horisontalt Europa. Partnerne blir med på se hvordan man kan stoppe den negative trenden vi ser innen bransjen, der det i Norden og Europa rundt bygging av musikkinstrumenter, hvor utdanningsinstitusjoner og kunnskapsmiljøer forsvinner i skremmende tempo.

Miljøer hvor musikere tidligere kunne få reparert, restaurert, stemt, byggd og kjøpt i sin egen by, som er et av FN’s bærekraftmål, er nesten helt borte. 

Byen Markneukirchen i Tyskland har siden 1688 byggd musikkinstrumenter og har i flere århundre blitt sett på som “Die Kwälle für die Musikisntumentenbau in den ganzen Welt”. Etter at Markneukirchen ble en del av Øst-Tyskland, ødela kommunistene den immaterielle kulturarven, og musikkinstrumentmakerbransjen ble liggende med brukket rygg i lang tid.

Etter 1990 startet byen med gjennoppbygging av den immaterielle kulturarven, der de i 2014 kom på Unescos’ sin liste over musikkinstrumentbygging og dens immaterielle kulturarv. Når det snakkes om denne immaterielle kulturarv, gjenåpnet de musikkinstrumentmakerskolen, som tidligere hadde startet i 1836, gjenåpnet musikkakkustikkinstituttet i Zwota hvor det i dag i Markneukirchen er 130 firmaer, med tomannsbedrifter opp til 120 mann store firmaer, hvor mange flyttet tilbake til byen og etablerte sine verksteder der. Festivaler, musikkdager, laug, musikkgymnas, musikk museum, symfoniorkester for musikkisntrumentmakere, grossister og mye mer etablerte seg.

Markneukirchen er med som partner  og skal prøve å formidle hvordan dette har latt seg gjøre for de. 

Byen er med som partner, hvor de har klart å stoppe utviklingen.

Prosjekt status:
Pågående

Scroll to Top