Prosjekt oppstart Nordisk Kulturfond

Oppstart kan sisdestilles med et forstudie i andre prosjektsammenheng. Prosjektet var å prøve å finne partnere i de nordiske land, spesielt tilrettelagt i forhold til hva som finnes og hva som trengs i forhold til folkemusikkinstrumentgruppen. Vi skulle også finne ut om det eksisterer utdanning og kunnskapsmiljøer i de nordiske land.

Forstudiet ble også en begynnelse til å lage en tradisjonell prosjektsøknad til Nordisk Kulturfond. Det ble også rettet inn i forhold til en eventuell skole i Sverige, Stenebyskolan. Når det gjelder prosjektet VästerGötland, så hadde vi ikke noe spesielt fokus på folkeinstrumentgruppene. Vi begynte her å tilrettelegge for å se på og utvikle et prosjekt for å søke midler om å starte en faghøyskole og etablere et seminar. 

Prosjekt status:
Avsluttet og godkjent av Nordisk Kulturfond

Scroll to Top