Prosjekt II Erasmus+

Ensrettede fagplaner for musikkinstrumentmakere for Norden og Baltikum. 

Prosjektet går ut på at man først skal lage en rammeplan for alle de 8 faggruppene som finnes innen musikkinstrumentmakerutdanning. Disse gruppene utgjør treblås, messing, gitar, fiolin, piano, trekkspill, kirkeorgel og musikkselektronikk. 

Her skal man lage en fullverdig fagplan for messing.

Det første året er et grunnleggende år, der man også legger inn folkeinstrumenter fra Norden som man kan bevare og viderutvikle nasjonalinstrumentene og folkeinstrumentenes egenart. De som studerer piano, trekkspill og kirkeorgel vil også dette året starte på sin stemmeutdanning. 

Så blir det to år med tradisjonell instrumentbygging, svennebrev og bachelorgrad. 

De som studerer piano, trekkspill og kirkeorgel vil også disse to årene fortsette på sin stemmeutdanning. 

Det fjerde året vil være begynneråret på mesterutdanningen, hvor det blir et år med bare reparasjoner, avstemming, sette tonen og stemming på alle instrumentgruppene.

Prosjektet foregår ved hjelp av teammøter, besøk på verksteder, samtaler med profesjonelle musikere, orkestre, kirker, etc. om hva bransjen trenger av utdannede instrumentmakere. Prosjektet har to større partnertreff, der mange fra bransjen deltar. Det kommer fagfolk både fra kundesiden og instrumentmakerbransjen. 

Målet for prosjektet er å produsere fagplaner som er bransjestyrte, og kan benyttes i utdanning i Norden og Baltikum. Vår partner i Tyskland er en stor aktør på utdanningssiden for instrumentmakere i Norden, hvor Handverkskammer er representert med håndverkere som sitter i prøvenemd og har ansvar for denne type utdanning i Tyskland.

Fagplanene blir også justert til at studenter kan utdanne seg i Norden og ta deler av utdanningen i Tyskland, hvis man ønsker det.

Dette planlegges å være en vei mot å etablere en faghøyskole i Norden og Baltikum, for utdanning av msuikkisntrumentmakere. Dette er et prosjekt som pågår i skrivende stund.

Prosjekt status:
Pågående 

 

Scroll to Top