Prosjekt I Erasmus+

Da vi nå hadde tatt for oss folkemusikk i Norden, søkte vi Erasmus+ for å legge til de klassiske musikkinstrumentmakerne i Norden. Vi fikk invilget søknaden. 

Prosjektet gikk ut på å se på hva som har vært, hva som er nå og hva som trengs av klassiske musikkinstrumentmakere i fremtiden. Dette innebærer treblåsgruppen, messinnginstrumentgruppen, fiolin og gitar, trekkspill, kirkeorgel, piano og musikkelektronikk. 

Representanter fra partnergruppen reist rundt i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Baltikum og Tyskland. Her traff vi musikkinstrumentmakere som kunne reparere, restaurere og stemme instrumenter. For å få en oversikt over hva bransjen trenkte av utdannede fagfolk, så besøkte vi symfoniorkstre, kirker, konserthus, musikkhøyskoler, universiteter, musikkmuseer, festivaler, importører, store grossister, store musikkforhandlere og firmaer som Yamaha Europa, Steinway Europa, Fender Europa, GEWA og instrumentmakerskoler. Det eneste som fantes i Norden av instrumentmakerskoler var gitarmakerskolen i Stockholm og gitarmakerskolen i Ikaalinen Finland. 

Når det gjelder skoler er Konservatorii i Helsiki, som også utdanner pianostemmere og reparatører, driver idag en to-årig utdanning. Det finnes ingen tradisjonelle fullverdige utdanninger i Norden og Baltikum, som utdanner instrumentbyggere, reparatører, restauratører og stemmere på et profesjonelt nivå.

Det finnes to skoler, Det kungliga musikhøgskolan i Stockholm og Musikkhøyskolen i Oslo. De har en dag med stemming i uka, over to år. De fleste av fagene i Norden har ingen lærlinger i dag, det er en sjeldenhet. Nesten alle utdanningene som har vært og er, har minimalt med teori.

For å kunne være en profesjonell stemmer, reparatør og restauratør, må man inneha en godkjent musikkinstrumentmakerutdanning i tillegg. 

Når det gjelder antall musikkinstrumentmakere, så finnes det få igjen innen de 8 instrumentgruppene, hvor det innen noen av gruppene er det ingen igjen. Alderen på de som fremdeles jobber som makere, ligger de fleste mellom 60 og 90 år. Når det gjelder trekkspillmakere, er det en trekkspillmaker igjen i Norge og Norden, som bygger og det er bare en  pianobygger igjen. Når det gjelder kirkeorgel, har vi et orgelbyggerfirma igjen i Norge, et firma i Finland og et firma på Island. I Sverige er det bare et orgelfirma som er godkjent av Riksantikvaren, til å restaurere kirkeorgel. I Sverige alene finnes det over 2500 kirkeorgler som trengs å stemmes, restaureres med mer. Det finnes noen flere kirkeorgelbyggere i Danmark.

Innen gruppen instrumentmakere som bygger treblås, finnes det et firma som bygger saksofoner i Danmark. Og det er noen få som bygger historisk treblås i Norge og Finland. Det finnes en messinginstrumentbygger i Danmark og en i Sverige. På grunn av utdanning i Finland og Sverige, samt undertegnde (Musikkinstrument akademiet) finnes det noen gitarmakere og fiolinmakere, og det finnes noen instrumentmakere som har utdannet seg i Tyskland og England osv. 

Det er veldig mange store byer i Norden, hvor det er symfoniorkestre og lignende, hvor det ikke finnes instrumentmakere.

Prosjekt status:
Avsluttet og godkjent av Erasmus+

Scroll to Top