Seminar - Nedre Glomma regionen april 2024
Bakgrunn for prosjektet
Dette er første gang vi kjenner til at musikere, musikkinstrumentmakere, reparatører, restauratører og stemmere går sammen om å holde en egen festival, hvor musikere og instrumentmakere innen folkemusikk, jazz, klassisk, rock, gospel, pop, møter gitarmakere, fiolinmakere, treblåsmakere, messinginstrumentmakere, pianomakere, trekkspillmakere og kirkeorgelmakere. Her vil også nordiske, baltiske, tyske musikere og musikkinstrumentmakere være representert.

Forventet resultat
Da vi har arbeidet med disse problemene i Nord-Europa i 4 år, og dette er det første festivalen hvor hele bransjen og musikere treffes, og vi har da erfart at mangel på musikkinstrumentmakere er så drastisk er dette seminaret en begynnelse på en etablering for å starte en faghøyskole i Norge. Vi tror at seminaret vil på lørdag beslutte å etablere en musikkinstrumentmakerhøyskole i Østfold. Dette seminaret vil være et startskudd hvor en slik skole, museum for musikkinstrumenter, produksjon av 80-100 konserter i året og studenter fra hele Nord-Europa. Hvorfor dette seminaret ble lagt til Fredrikstad og Oslo-området, er at i området bor det den største tettheten av musikkinstrumentmakere i Norden, som innehar kompetanse til å undervise på en slik skole. Dette er et felles prosjekt hvor musikere, orkestre, kan og vil utfylle hverandre. Vi vil i løpet av neste år bli ferdig med nordiske og tyske fagplaner i musikkinstrumentbygging innen 8 ulike fag. Så ved å arrangere denne festivalen, med tilhørende konserter, vil grunnstenen bli lagt for et større arbeid.

Aktiviteter
Aktivitetene strekker seg over en uke lokalisert på en barneskole i distriktet. Det er tenkt at de første to dagene er konkret tiltenkt elevene på skolen, hvor elevene bygger ulike instrumenter til bruk i klassen hvor de lærer å spille på de. Dette er for å begynne å integrere håndverk som er relatert innen tresløyden (og metallsløyd), som er i ferd med å bli borte på flere plasser i grunnskolen i Norge i dag. Dette avsluttes med en minikonsert med elever og musikkinstrumentmakere. Videre vil det innbys til besøk på skolen til å besøke musikkinstrumentmakeraktiviteter som er plassert i ulike oppsatte verksteder til et utvalg av musikkinstrumentmakere. Her kan man besøke å se hvordan en musikkinstrumentmaker lager sine instrumenter og spiller på dem. Det blir talekonserter på dagtid, og konserter med solister og band på kvelden. Gjennom uken blir det satt opp ulike fremførelser av profesjonelle instrumentmakere og musikere, som vil dekke ulike musikksjangere og instrumentgrupper. 
Ungdomsskoler, videregående skoler vil bli innbudt til de forskjellige arrangementene under festivalen. Vi vil også innby rådgivere på ungdomstrinnet til å delta på disse samlingene, siden de har veiledningsfunksjon inn til elevene i form av valg av yrkesvei/karriere. Selve seminaret vil foregå på Sagabakken skole i Fredrikstad. Det vil også være partnertreff (Erasmus+) fra partnere i Norden, Baltikum og Tyskland. Da det er mange fagfolk som instrumentmakere, som spiller på et høyt nivå, vil være en stor bidragsyter til festivalen. 
Lørdag vil bli en åpen dag, hvor det blir åpent for publikum til å besøke festivalen. Talekonsertene og konserten på kvelden blir åpent for publikum. Åpningskonserten for festivalen blir lagt til onsdag kveld. Tradisjonen innen bransjen er at musikkinstrumentmakere spiller på et profesjonelt nivå, mange av musikerne som deltar på festivalen er også musikkinstrumentmakere på et høyt nivå. På festivalområdet vil det være et filmrom hvor det blir vist musikkinstrumentbygging av folkeinstrumenter, alle de 8 musikkinstrumentgruppene vil bli presentert på skjerm. Samt at spesialfilm på gitarbygging, fiolin, lyd og musikkelektronikk vil presenteres. Dette er et prosjekt i prosjektet, hvor man skal ta for seg spesialfilm for alle gruppene, for et prosjekt som vi har tenkt bli besøkt av skolene i regionen. Dette blir i tillegg til verkstedene der musikkinstrumentmakerne presenterer sitt. 
Frivillige
100% av planleggingen av festival på forhånd av samarbeidspartnerne er frivillig arbeid. Rovere som bidrar med vakthold og sikring vil i stor grad gjøre dette frivillig. Undervisningen ved verkstedene vil også være frivillig av de profesjonelle håndverkerne, da de er der i et Erasmus+ prosjekt. Antall frivillige instrumentmakere og musikere er ca 30. Det vil si ca 32 timer på 4 dager, vil totalt si nærmere 1000 timer.
Prosjektorganisering og ressurser
Seminarsjef Dag Solheim, lydansvarlig Per Aspelin, seminaransvarlig Arnfred Marthinsen, teknisk ansvarlig Roger Nilssen, verksmester ansvarlig for oppbygging av 6 verksteder Tom Dahlstrøm, hovedansvarlig og kontaktperson Sagabakken skole Mia Eirin Øen Kvikstad. 
Festivalen er organisert med eget vakthold ved alle utganger, representert helsepersonell ved konsertene og åpne dager. En lokal speidergruppe tar ansvar for vakthold. Når undervisningen foregår i skolens undervisnings tid er det skolen som har ansvar for elever, vakthold og helse.
1. til 4 trinn vil foreslås å ha uteskole i stor grad, om mulig lokalt på skolen vi holder festivalen på, i den tiden det er besøk fra eldre elever i slutten av uken.
Da aulaen som skal benyttes til konserter, er sitteplasser allerede integrert i aulaen, så mindre behov for ren sjauing.
Liste over samarbeidspartnere
Vi samarbeider med aktører fra musikkbransjen, Erik Sahlgren Institut Sverige, Made in Fredrikstad AS ved Dag Solheim, Håndverkern ved Tom Dahlstrøm, Roger Nilssen Utvikling ved Roger Nilssen, Helmut Voigt trombonemakeri ved Stephan Voigt, Øyvind Fjells gitarverksted ved Øyvind Fjell, Sagabakken barneskole – Fredrikstad kommune, gitarist Sven Lundestad, klarinettist Knut Henriksen, Oscar Guitars ved Oscar Björklund (Stockholm), Helsinki musikk-konservatorium, med flere.

 

 

Immateriell kulturarv

Skal musikken stilne?
Skal musikken i framtiden kun eksistere på noteark i arkiver, fremføres elektronisk, eller skal vi ha muligheten til å spille på instrumenter?
Instrumenter krever fagfolk; instrumentmakere, reparatører, stemmere og restauratører. Men kunnskapen og den immaterielle kulturarven på dette feltet er i ferd med å forsvinne. Musikkinstrumentmakerskoler og kunnskapsorganisasjoner er borte i flere land og kun til stede på et kritisk minimumsnivå i andre land. Over hele Europa mangles fagfolk og utdanningsinstitusjoner til å ivareta fagområdet.
Målet med seminaret er å ta vare på og utvikle det som finnes, slik at musikkbransjen får en bærekraftig utvikling etter FN’s mål. Prosjektet skal etablere et kunnskapsmiljø for instrumentmakere, reparatører, stemmere, restauratører, musikkinstrumentmakerskoler, museer, festivaler, grossister, akustikkinstitutt, laug, musikere, orkestre og utdanning.
Seminaret trenger bidragsytere og deltagere fra det som er igjen fra miljøene. Med nesten 50 års erfaring fra bransjen er initiativtagerne for prosjektet godt kjent med de rette miljøene, både nasjonalt og internasjonalt. Erfaringene spenner over det meste innen musikkbransjen, og søker innehar et bredt internasjonalt nettverk. Formalisering vil foregå gjennom de ulike samarbeidspartnerne.
Initiativtagerne vil i dette seminaret samarbeide med bidragsytere og deltagere og starte på med å samle den historiske fagkompetansen i bransjen, kartlegge dagens situasjon og se på fremtidige behov for å ivareta den IMK.

 

Program - foreløpig
Scroll to Top