Grunnutdanning - musikkinstrumentmaker

Opptakskriterier
Studenten kan søke utdanningen etter fylt 18 år. Det stilles ingen krav til forkunnskaper, men det ansees som en klar fordel å kunne beherske et musikkinstrument på et akseptabelt nivå. 95 % av skolens søkere har allerede fullført videregående skole.

Hensikten med grunnåret er å utvikle ferdigheter og kunnskaper i bruk av verktøy, maskiner og materialer som er vanlig å bruke i instrumentbyggingen. Dette i sammenheng med å tilføre de teoretiske kunnskaper som er nødvendig for å kunne starte instrumentmakerutdanningen på spesiallinjene. Hvilken linje studenten egner seg best for, blir kontinuerlig vurdert gjennom hele innføringskurset. Vi ønsker å ha en løpende vurdering i samarbeid med studenten.

Grunnåret avsluttes med eksamen i de teoretiske og praktiske fag. Bestått Innføringskurs er er en forutsetning for videre 3-årig utdanning som musikkinstrumentmaker. For å komme inn på spesialiseringslingslinjer, kreves også bestått fra videregående skole.

Teoriundervisning
Fagteori/materiallære, matematikk, fysikk, akkustik, nordisk musikkhistorie, tysk, teknisk tegning, musikkteori/hørelære, nordisk musikkinstrumenthistorie, førstehjelpskurs.

Praktisk arbeid
Grunnåret skal gi innføring i musikkinstrumentmakerfaget og formidle grunnleggende kunnskaper/ferdigheter i bruk av verktøy og maskiner. Arbeidsoppgaver og -teknikker varierer sterkt på de forskjellige linjene. Året er delt inn i en generell opplæring, og en fagdel på de forskjellige verkstedene. Undervisningsuken består av 3 praksisdager og 2 teoridager.

Første semester

Ved valg av instrumentgruppe for videreutdanning, bygger man også et nordisk folkeinstrument innen det valgte fagområdet.

Innføring i bearbeidingsteknikker av metall- og trematerialer

Verktøylære
• Opplæring i bruk av diverse høvler, sager, kniver, filer, hoggjern, slipeverktøy, hammer og spesial verktøy
• Bruk av måleverktøy 
• Opplæring i saging, bryning, sliping, filing, høvling, smiing og dreiing

Maskinlære
• Opplæring i bruk av forskjeliige maskiner: Høvelmaskin, sirkelsag, båndsag, boremaskin, dreimaskin og polermaskin Forbindelsesteknikker
• Opplæring i forskjellige måter å feste ting på:
• Løse forbindelser (skruer og spiker)
• Faste forbindelser: (Liming og lodding)

Overflatebehandling
• Innføring i forskjellige prosesser av overflatebehandling:
Sikling, finpussing, polering, avfetting og lakkering

 

Andre semester

Studenten skal få innføring i den enkelte av våre spesiallinjer, og vil bli undervist av lærere med spesialiseringer innen piano- og cembalo-, trekkspill-, fiolin-, gitar-, messing-, treblås- orgel- musikkelektronikk, lyd, lys, scene og restaurering. På verkstedene gis det en oversikt over instrumentene som tilhører gruppen, den historiske utviklingen og oppbyggingen til de moderne instrumentene.

Strengeverksted
•  Innføring i instrumentbygging, bl.a. elgitar
•  Bygging av langeleik og fiolinlignende instrumenter
•  Fiolinverksted

Blåseverksted
•  Demontasje og montasje av eksempler
•  Poleringsteknikker
•  Spesialverktøy, materiell og utstyr til instrumentbyggingen
•  Bygging av lur og seljefløyte • Instrumentets bestanddeler og deres oppgaver

Tangentverksted
•  Praktiske arbeidsoppgaver på klangbunn og/eller mekanikk
•  Demonstrasjon av stemming og intonering
•  Trekkspillverksted
•  Innføring i bygging av instrumentdeler
•  Instrumentets bestanddeler og deres oppgaver
•  Belgarbeider
•  Montasjearbeider
•  Reparasjonsarbeider
•  Innføring i stemming
•  Bygging av Klavikord og hakebrett

Elektronikkverksted
•  Innføring i bygging av musikkelektronikk
•  Innføring i lyd
•  Innføring av lys
•  Innføring i scene

I tillegg til dette er det obligatorisk deltagelse for studenten på Akademiets seminarer og konserter.

I grunnåret legger man vekt på å bli kjent med norsk og nordisk kulturarv. Kjente norske folkemusikere har forelesninger, seminarer og konserter.