Vi flyttet til Jeløy skole i 1991

TVD MIA sin historie - før 1999

1976 En av de siste i Norge som ble lærling i Musikkinstrumentmakerfaget var Arnfred Marthinsen. Lærlingsplass ved Cappelen Musikk i Oslo under mester Oswald Bjerke.

Marthinsen ble sendt til Markneukirchen Voigtland DDR i 1977. Dette var den første kontakten, som ble opprettet med miljøet i Vogtland siden midten av 1800-tallet, da noen instrumentmakere/musikere/reparatører og restauratører kom fra dette området til Norge. 1982-1983 var han student ved Allied Music, Getzen, Wisconsin. Marthinsen var under opplæring frem til 1984 – i Tyskland, Norge og USA.

Studerte videre restauratorutdanning ved universitetet i Leipzig.

1984 De første lærlinger sendt til DDR, Voigtland, fra Arnfred Marthinsens verksted. De var utplassert på verksteder og lærlingebedrifter og skoler – 3 mnd – i året under et 4 års utdanningsløp. 

1988 MIA (tidligere MIRA) blir etablert.  Siden da har MIAs studenter kunnet ta Tysk svennebrev. Denne ordningen ble godkjent av Det Tyske Handelskammer Kemnitz.

Fra ca 1975 har vi samlet museale gjenstander/musikkinstrumenter, og har etter hvert fått et rikholdig bibliotek med bøker tilknyttet musikkinstrumenter, samt en betydelig kunstsamling   etter flere kunstutstillinger. Vi har hatt et betydelig antall konserter og utdannet mennesker innen musikk/musikkinstrumenter.

Vi mottok stipend, samt prosjektmidler fra NHO i 1990, til vår virksomhet.

Vi har i alle år hatt nær kontakt med musikkmiljøet i Voigtland.

Vår første orgainserte tur dit var i 1986. Det var musikere, instrumentmakere samt andre interesserte, og turen gikk til bondesland Saxen.

Vår virksomhet har hatt tilholdssted i Gamlebyen i Fredrikstad, Greåker, Torp, Jeløya og Sarpsborg, og nå tilbake til Fredrikstad i 2019.

Busskortet til Arnfred Marthinsen i gamle DDR
Buemakermester Heinz Dölling og fiolinmaker Stein Helland
Inngangsbillett til mussikkmesse i Leipzig. DDR.
Lærlingekontrakt for Tom Dahlstrøm, prøveprosjekt fra KUD

Gamle Jeløy skole kjøpte vi i 1991 og den Nordiske sal ble åpnet mai 93 med det første internasjonale seminaret. Dette var finansiert av Nordisk kulturfond, der vi mottok støtte med 300.000,- Siden den gang har vi produsert over 1000 konserter, 400 kurs/seminarer og produsert 20 internasjonale instrumentseminarer og har i dag innsamlet over 600 museale gjenstander/instrumenter til vår samling.

Har siden 1991 samarbeide med Norges musikkhøyskole, Barratdue musikkinstitutt og andre institusjoner i Norge, Norden og Tyskland.

9.mai 1993 – ble TVD åpnet som organisasjon. Ble åpnet av DR Winfred Shrammek fra universitetet i Leipzig.

I 1993 så Moss musikkmuseum dagens lys, leder Arnold Caspersen. Dette ble knyttet opp mot vår virksomhet.

I 1993 ble vi medlem av internasjonal counsil of traditional music.

1994 ble Gimle kino innkjøpt. Vi gjorde om bygget til blant annet konsertal, kunstgalleri, kafe og leiligheter for besøkende.

I 1994 feiret vi Egil Hovlands 70 årsdag, med en utstilling knyttet opp mot hans liv og virke, med konserter med hans musikk.

I 1995 etter Erling Stordals død i 94, hadde vi i 95 utstillingen, “Spor”. Dette var en utstilling om Erlings liv. Magne Furuholmen lagde tre store grafiske trykk, «Jerico», samt to keramiske verk murt inn på sidene av veggene i den store salen. Vi hadde også en separatutstilling med Furuholmens grafiske trykk, Kutt i galleriet på Gimle.

1995 ble Vårli innkjøpt på Jeløya, der vi etablerte en kunst/musikk barnehage, samt overnattingsrom for besøkende.

Tom Dahlström, Arnfred Marthinsen og Overmester Eckhart Richter
Egil Hovland, Jon Lilletun, Kjell
Bertheau Johannessen og Arnfred M.
Godkjenning av fagskole 1989 av KUD side 1

I 1995 så Praetorius dagens lys, hvor hovedvekten ble lagt på kunst, musikk, kultur og friluftsliv.

Vi har hatt flere utstillinger og seminarer tilknyttet arkeologi og folkeinstrumenter, samt samarbeidet med konserter / profesjonelle orkestre/korps i Norge, Norden og Tyskland.

I 1996 Startet vi samarbeid med Akustikkinstitutt Zwota Tyskland.

I 1997 hadde vi vår første utstilling på verdens største musikkevent i Frankfurt. Og har vært der fram til idag.

 

I 1998 – The Oslofjord accordion competition ble etablert med stor deltakelse fra hele verden. Samme året var statsorkester Markneukirchen på besøk her. Dette er et av de eldste nålevende orkester og det spesielle er at de alle er Musikkinstrumentmakere/mestere.

Godkjenning av fagskole 1989 av KUD side 2
Scroll to Top