Linje for gitarmakere

Praktisk arbeid

Arbeidsområde:
• Bygging av historiske og moderne klimpre-/ plekterinstrumenter, med hovedvekt på akustiske gitarer og elgitarer
• Man starter med å bygge den klassiske spanske Torres-modellen 
• Reparasjon og vedlikehold av alle typer klimpre-/ plekterinstrumenter
• Vedlikehold og reparasjoner av verktøy og maskiner

Teoretiske fag

Tysk, teknisk tegning, matematikk, fysikk, akkustikk, musikkfrståelese, musikkteori, materiellære, fagteori, spill og esamble og andre emner knyttet til utdanningen.

F
erdigheter og kunnskaper som skal formidles i læretiden:

Kjennskap til de forskjellige klimpre-/ plekterinstrumenter.

Trearbeid
Kjennskap til treverk og dets egenskaper, anvendelse og bearbeidingsmuligheter Grunnleggende arbeid på området måling, tegning, saging, filing, bøying (av f.eks.sarg) høvling av rette og kurvede flater, sikling, pussing, broshing, boring, knivarbeid, treskjæring og dreiing.

Overflatebehandling
Fremstilling av lakk og oljer etter egne eller gamle resepter. Lakkering med sprit og oljelakk for hånd. Sikling. Beising, oljing og polering. Sprøytelakkering med moderne lakktyper, for hånd (f.eks. nitrocelluloselakk og epoxylakk).

Metallarbeid
Kjennskap til metaller brukt i gitarproduksjon. Produksjon av metalldeler ved hjelp av enkelt produksjonsutstyr. Dreiing av metalldeler. Lodding og gjenging. Bøying av metallplater til forskjellige profiler.
Klargjøring for fornikling og forkromming.
Retusjering og rensing av gamle instrumenter.

Arbeidsoppgaver
Fuging av lokk og bunn, høvle inn – og utside av lokk og bunn, bøye og sikle sarger, tilpasse lokk og bunn til sarg, lage hulkile, innfelling av innleggslister, tilpasse lydhullene, lage hals – hode og gripebrett, lime sammen og gjøre ferdig resonnansekasse, tilpasse stemmemekanikk og reparasjon av alle typer skader. Maskinarbeid, bygging av klassisk gitar, bygging av elgitar og bass.

Linjen har siden oppstart hatt nær kontakt med profesjonelle musikere, og har samarbeidet med og bygget instrumenter 
Utdanningen er 3-årig, og avsluttes med skolens eksamen. Dersom denne bestås blir studentene meldt opp til tysk svenneprøve.<br
</br

Scroll to Top