Linje for trekkspillmakere

Praktisk arbeid

Arbeidsområde:
• Reparasjon av trekkspill (kromatisk, piano- og knapptastatur, bandonion) og durspill (contertina, bandonion)
• Bygging av en- og toradere
• Ombygging (nybygging)
• Restaurering
• Overhaling
• Stemming
• Ferdiggjøring

Teoretiske fag

Tysk, teknisk tegning, matematikk, fysikk, akkustikk, musikkfrståelese, musikkteori, materiellære, fagteori, spill og ensamble og andre emner knyttet til utdanningen.

Ferdigheter og kunnskaper som skal formidles i læretiden:

Metallbearbeiding
Grunnleggende arbeider på områdene maling. markering, filing, saging, skraping, tilpassing, boring, riving, forsenkning, gjenging for hånd, retting, bøying, hamring, klinking, stempling, lodding, skjæring med saks, herding, sliping og stemmeplate-behandling

Bearbeiding av treverk
Saging, høvling, oljing, overflatebehandling.

Kunststoff
Folie- og celluloidbehandling, liming, sliping og polering.

Voksing
Påsetting av stemmeplater.

Lær og filt
Lærlappbehandling til stemrneplate labbehandling av filt og lær.

 

Klaviatur

Demontering, ombygging og justering.

Belg
Bygging, reparasjoner og tilpassing av nye belger.

Bassmekanikk
Bygging og reparasjoner.

Kasse
Reparasjoner, lufttest

Stemmeplater og stemmestokk
Demontering, rengjøring av stemmer, fjerning og påsetting av nye klinker på stemmeplaten, pålodding av vekter, innvoksing, lærlapp-påsetting, ombygging og retting av stemmestokk. Ferdiggjøring av instrumentene.

Stemming
Forstemming, temperering, tørrstemminq, forskjellige tremolostemminger og Musette-stemming. Vedlikehold og reparasjon av arbeidsredskap, maskiner og installasjoner.

Lærerkreftene ved linjen er mestere med tysk og italiensk byggetradisjon.

Utdanningen er 3-årig, og avsluttes med skolens eksamen. Dersom denne bestås blir studentene meldt opp til tysk svenneprøve.

Scroll to Top