Linje for treblåsmakere

Praktisk arbeid

Arbeidsområde:
• Bygging og reparasjoner av alle typer moderne og historiske treblåslnstrumenter som fløyte, klarinett, Obo, fagott, saxofon, krumhorn, cornamusse, rackett, shawn og shalmei.
• Vedlikehold og reparasjon av arbeidsredskap maskiner og Installasjoner
• Bygging av klaffer. Montering av enkeltdelene i klaffemekanlkken
• Ferdiggjøring av Instrumentene

Teoretiske fag

Tysk, teknisk tegning, matematikk, fysikk, akkustikk, musikkfrståelese, musikkteori, materiellære, fagteori, spill og ensamble og andre emner knyttet til utdanningen.

Ferdigheter og kunnskaper som skal formidles i læretiden:

Metallbearbeiding
Grunnleggende arbeider på områdene måling, markering, filing, saging, skraping, tilpassing, boring, riving, forsenking, gjenging for hånd, retting, bøying, hamring, klinking, stempling, myk- og hardlodding, skjæring med saks, smeding av enkle deler, herding og sliping. Tilpassing og oppsetting av klaffemekanlkken for enkle treblåsinstrumenter (f.eks. enkel saxofon, fløyte med 11 klaffer, klarinett med 13 klaffer).

• Utretting, lodding og polering av alle typer treblåsinstrumenter
• Overflatebehandling
• påsetting av kork på klaffer og instrumentkropp, puteskift
• Vedlikehold og reparasjoner av arbeidsredskap, maskiner og installasjoner
• Overhaling av alle typer klarinetter, fløyter og saxofoner
• Ferdiggjøring av nybygde instrumenter
• Kjennskap til materialer, deres egenskaper, anvendelses- og bearbeidingsmuligheter
• Klargjøring av klaffer for hånd og med maskin.
• Dreiing av enkle instrumentkropper av treverk og kunststoff etter tegning, modell og sjablon.
• Smeding av deler til klaffer
• Beising og bearbeiding av instrumentkropp.
• Innføring i formgiving og støping av klaffer.
• Enkle arbeider til bygging av metallinstrumentkropper
• Markering og boring av metallinstrumentkropper

Linjen har et nært samarbeid med profesjonelle musikere, og de sIste årene har Akademiet hatt et nært samarbeid med ensambler og orkestere.

Lærerkreftene ved Iinjen er mestere med tysk, fransk og amerikansk byggetradisjon. Deler av utdanningen kan taes i Tyskland. Utdanningen er 3-årlg, og avsluttes med skolens eksamen. Dersom denne bestås blir studenten meldt opp til tysk svenneprøve.

Scroll to Top