Linje for strykermakere

Praktisk arbeid

Arbeidsområde:
• Bygging av historiske og moderne strykeinstrumenter og strykebue
• Reparasjon av alle typer strykeinstrumenter
• Vedlikehold og reparasjoner av verktøy og maskiner

Teoretiske fag

Tysk, teknisk tegning, matematikk, fysikk, akkustikk, musikkfrståelese, musikkteori, materiellære, fagteori, spill og esamble og andre emner knyttet til utdanningen.

Ferdigheter og kunnskaper som skal formidles i læretiden:

Arbeidsoppgaver
Fuging av lokk og bunn, høvle inn- og utside av lokk og bunn, bøye og sikle sarger, tilpasse lokk og bunn til sarg, lage hulkile, innfelling av innleggslister, tilpasse lydhullene, lage hals, hode og gripebrett, lime sammen og gjøre ferdig resonanskasse, tilpasse stemmeskruer.

Overflatebehandling
Fremstilling av lakk og oljer etter egne eller gamle resepter. Lakkering med sprit og oljelakk for hånd. Sprøytelakkering med moderne lakktyper (f.eks. cellulose). Beising, oljing og polering. Retusjering og rensing av gamle instrumenter. Kjennskap til treverk og dets egenskaper, anvendelse og bearbeidingsmuligheter. Innfelling av perlemor.

Trearbeid
Grunnleggende arbeid på områdene: måling, tegning, saging, filing, bøying (av sarg) høvling av rette og kurvede flater, sikling, pussing, broshing, knivarbeid, treskjæring og dreiing.

Utdanningen er 3-årig, og avsluttes med skolens eksamen. Dersom denne bestås blir studentene meldt opp til tysk svenneprøve.

Scroll to Top