Linje for pianomakere

Praktisk arbeid


Arbeidsområde:
• Reparasjon og vedlikehold av pianoer og flygler
• Konstruksjon/tegning av moderne piano og flygel, klavikord, virginal, cembalo og fortepiano
• Bygging (delvis gruppearbeid) av klavikord, spinett, virginal, cembalo og fortepiano
• Hver student bygger et up-right piano
• Stemming og intonasjon
• Restaurering/bygging av historiske instrumenter

Teoretiske fag


Tysk, teknisk tegning, matematikk, fysikk, akkustikk, musikkfrståelese, musikkteori, materiellære, fagteori, spill og ensamble og andre emner knyttet til utdanningen.


Ferdigheter og kunnskaper som skal formidles i læretiden:


Treverk
Tretype, behandling og lagring.

Metall
Jern, støpejern og stål, kobber, messing og bronse, aluminium, strengetyper, skruer og bolter.

Kunststoff
Tangentbelegg, mekanikkdeler og plektermateriale.

Filt, stoff og skinn
Foringer, støtputer, hammermateriale, dempermateriale o.l.

Lim
Limtype og bruksområde.

Beis og lakk
Overflatebehandling, moderne og historisk.

Konstruksjon
Grunnleggende prinsipper for de forskjellige instrumenttypers konstruksjon. Strenge-spennet på diskantstrenger av forskjellig materiale. Utskifting av stemmestokk. Reparasjon av klangbunn. Tilpassing av ramme. Påsetting av strenger. Tegning og beregning av mensur (strengelengde og -tykkelser, strengespenn og inharmonisitet). Konstruering og bygging av instrumenter.

Mekanikk
Overhaling av pianomekanikk (utskifting av dempere, hammere, aksestifter, stropper, skinn på kontrafanqer). Overhaling og regulering av flygelmekanikk, utskifting av dempere og hammere. Bygging av cembalomeka. nikk, forme plektere og intonere. Overhaling av flygelmekanikk, regulering av mekanikk etter de forskjellige fabrikkers spesifikasjoner. Overhaling av klaviatur, skifte belegg og foringer. Vedlikehold og reparasjon av arbeidsredskap, maskiner og installasjoner.

Stemming
Stemme kor, kvart, kvint og oktav. Historiske temperaturer, kvintsirkel, moderne temperert stemming. Centberegning, diatonisk og pytagoreisk komma. Stemming til samspill.

Utdanningen er 3-årig, og avsluttes med skolens eksamen. Dersom denne bestås blir studentene meldt opp til tysk svenneprøve.

Scroll to Top