Linje for orgelmakere

Praktisk arbeid

Arbeidsområde:
• Bygging, reparasjon og restaurering av orgel og harmonium
• Konstruksjon av forskjellige instrumenter som positiv, kist-, huse, konsert- og kirkeorgler
• Bygging av forskjellige instrumenter
• Bygging av piper og rørstemmer
• Reparasjon og restaurering av orgel og harmonium
• Stemming- og intonasjonsarbeid

Teoretiske fag


Tysk, teknisk tegning, matematikk, fysikk, akkustikk, musikkfrståelese, musikkteori, materiellære, fagteori, spill og ensamble og andre emner knyttet til utdanningen.

Ferdigheter og kunnskaper som skal formidles i læretiden:

Treverk
• Forskjellige typer treverk og deres bruksområde
• Arbeid med treverk

Metaller
Sink og bly som hovedmaterialer, men også messing, jern, aluminium, kopper osv.

Andre materialer
Filt, lær, skinn, papp osv, men også lakk, olje og maling til overflatebehandling.

Konstruksjon
• Grunnleggende kjennskap til konstruksjon av forskjellige typer instrumenter
• Forståelse av allminnelige konstruksjonsprinsipper innen instrumentbygging, arkitektur og historiske konstruksjonsprinsipper
• Tilpassing av instrumentet til rommet
• Historiske instrumenter
• Nybygging og reparasjon av forskjellige typer overføringer som pneumatiske, elektriske og mekaniske, samt blandede systemer
• Belgsystemer og luftforsyning
• Fremstilling og restaurering av klaviatur

Stemming
• Innføring/orientering om tempereringer og intonasjonsteknikk
• Intonasjon, temperering og stemming av forskjellige instrumenter
• Grunnleggende musikkteori og spesielt hørelære
• Mensurering Verktøy
• Bruk og vedlikehold av verktøy
• Bygging av spesialverktøy og hjelpemidler

Utdanningen er 3-årig, og avsluttes med skolens eksamen. Dersom denne bestås blir studentene meldt opp til tysk svenneprøve.

Scroll to Top