Linje for musikkelektronikk

Praktisk arbeid

Arbeidsområde
• Reparasjon av lydanlegg og elektrisk utstyr for instrumentalt og vokalt bruk
• Reparasjon av rørforsterkere
• Bygging av forsterkere
• Produksjon av printkort
• Studioarbeid
• Modifikasjon og oppdatering av anlegg
• Bygging av effektenheter
• Bygging av kabinetter og kasser
• Prosjektoppgaver
• Scenearbeid
• Lysdesign

Teoretiske fag

Tysk, teknisk tegning, matematikk, fysikk, akkustikk, musikkforståelese, musikkteori, materiellære, fagteori, spill og ensamble og andre emner knyttet til utdanningen.

Ferdigheter og kunnskaper som skal formidles i læretiden:

Arbeidsoppgaver
• Feilsøking og feilretting på lydutstyr
• Velge ut og sammenstille komplette lydanlegg
• Tilpasse komponenter og utstyr til faste installasjoner og til ambulerende anlegg

Konstruksjon
• Grunnleggende kjennskap til konstruksjon av forskjellige typer elektroniske instrumenter
• Grunnleggende kjennskap til hvordan transistorforsterkere er bygget opp
• Kjennskap til litteratur vedr. ekvivalenter
• Printfremstilling
• Tegne skjema for en gitt konstruksjon

Måleteknikk og måleinstrumenter
• Bruk av: Multimeter, signalgenerator, oscilloscop, frekvensteller, rørtester, signal tracer
• Utførlig kjennskap til måling og feilsøking med skjema som grunnlag
• Valg av målemetoder, vurdere måleresultater
• Testing av mekanisk funksjonsdyktighet

Lodding/verktøylære
• Bruk av verkstedets verktøy
• Kunnskap om loddeteknikk, tinn, rosemetall
• Korrekt varme og bruk av kjøleteknikker ved lodding av halvleder-komponenter
• Demonstrasjon av microlodding
• PrintkortmontasJe

Skjematolkning
• Grundig forståelse av den skjematiske fremstilling av elektroniske konstruksjoner
• Betydningen av hver enkelt komponent på et skjema
• Lese den fullstendige signalgang i et skjema
• Finne de strategiske målepunkter for en rask feilsøking

Fysikk og elektrisitetslære
Grundig kjennskap til:
• Materiens oppbygging
• Strøm og spenning
• Elektromagnetisme/Indu. cape
• Passive komponenter
• Aktive komponenter

Opptaksteknikk/PA-system
Inngående kjennskap til mikrofoner, mixebord, høyttalere, digitale og analoge systemer.

Linjen samarbeider med importører og grossister i musikkbransjen, kunstnere, teknikere og arrangører. Utdanningen er 3-årig, og avsluttes med skolens eksamen. Dersom denne bestås blir studentene meldt opp til tysk svenneprøve.

Scroll to Top