Linje for messinginstrumentmakere

Praktisk arbeid

Arbeidsområde:
• Bygging av alle typer moderne og historiske messing blåsinstrumenter som trompeter, tubaer, posauner, waldhorn og signalinstrumenter etter tegning og modell, ventiler og munnstykker.
• Vedlikehold og reparasjon av arbeidsredskap, maskiner og installasjoner.
• Reparasjon av messingblåsinstrumenter.

Teoretiske fag

Tysk, teknisk tegning, matematikk, fysikk, akkustikk, musikkfrståelese, musikkteori, materiellære, fagteori, spill og ensamble og andre emner knyttet til utdanningen.

Ferdigheter og kunnskaper som skal formidles i læretiden:

Metallarbeid
• Grunnleggende arbeider på områdene måling, rissing, filing, saging, skraping, boring, riving, forsenkning, gjenging for hånd, utretting, bøying, hamring, klinking, stempling, myk-og harlodding, skjæring med saks, smedlng av enkle deler, herding og sliping
• Kjennskap til materialer, deres egenskaper, anvendelses-og bearbeidingsmuligheter
• Kjennskap til forskjellige typer metallinstrumenter
• Bygging av kranser
• Bygging av schallstykker etter tegning og modell
• Dreiing og polering
• Tilklipping av messing etter sjabloner
• Hamring av loddesømmer, retting, gløding, form- og sjablongtilpassing, kantforming.
• Utretting og hardlodding av delene
• Bygging av enkle schallstykker
• Hamring og loddesømmer, gløding, glatting, bøying
• Montering av enkeltdeler som schallstykke, bøyle, ventiler, munnrør og trekk etter tegning og modell
• Bygging av enkle støtter
• Glanspolering
• Reparasjoner
• Enkle sveisearbeider på lettmetaller
• Dreiing av munnstykker
• Vedlikehold og reparering av arbeidsredskap, maskiner og installasjoner

Linjen har et nært samarbeid med profesjonelle musikere, og de siste årene har Akademiet hatt et nært samarbeid med ensambler og orkestere.

Lærerkreftene ved linjen er mestere med tysk og amerikansk byggetradisjon.

Utdanningen er 3-årig, og avsluttes med skolens eksamen. Dersom denne bestås blir studentene meldt opp til tysk svenneprøve.

Scroll to Top