VI flyttet til Kulturkvartalet i 1999

TVD MIA sin historie - etter 1999

Vi flyttet virksomheten til Sarpsborg  i 1999, hvor museum, konsertsaler, studio, galleri, kafe, instrumentmaker verksteder, barnehage, seminarer, ble samlet i ett hus, Oscar Pedersensvei 16.

I 1999 – Mia prisen ble innstiftet.  

Dette året startet vårt samarbeid med Zimbawien College of Music og African University. Et Noradprosjekt som gikk over 5 år.

I 2000 – Den første Robert Normann festivalen gikk av stabelen i Sarpsborg, med musikk og utstillinger / kurs etc.

I 2001 – Mia bygget sitt første kirkeorgelen til Klun menighet i Østfold.

I 2002–  verdenspremiere på BEHAC munoh. Et bestillingverk av komponist Kristian Lindberg fra Sverige.

I 2003 – første utstilling NAMM i LA, U.S.A

Vi ga dette året ut boken MAKE MINE MUSIC. Dette er en tidløs fagbok i opptaksteknikk og med Bruce Swedin sin relasjon til
diverse musikere, bla. Michael Jackson. Redaktør for boken -professor ved musikkhøgskolen i Gøteborg – Bjørn Asplin, er fremdeles tilknyttet vår virksomhet.

Vi har siden 1975 restaurert/kopiert/musisert/forsket på instrumenter, og i 2004 ble de første bronselurene støpt, (siden bronsealderen.)

I 2005 – 30 instrumenter fra Sverige – bygget av Alber Olsson – datert fra 1860 -1920 kom inn i vår samling. Brukt hovedsakelig til Oscar Borg sin musikk.

I 2007 Etter at instrumentmakerne I Musikkinstrumentenes hus har drevet med utdanning, restaurert og kopiert egen musial samling, ble det åpnet opp for kunder/publikum utenfor huset. Reparasjon, restaurering, stemming og nybygg.

I 2009 – Musikkens hus – første serie med julekonserter – i Smørehallen.

I 2010 – Utstilling i Frankfurt – musikkinstrumenter, bygget av norske instrumentmakere og instrumenter tilknyttet Instrumentenes hus.

I 2012 – Praetorius utstilling av tegninger, samt kopier av instrumenter fra hans verk – Sygtagma musicum – bygget på verkstedene i instrumentenes hus.

I 2013 – Nilsen gitaren utstilt med patent og historie.

I 2013 Det ble donert 25 gitarer til vår samling etter dødsbo.

I 2014 – Randi Hultin – utstilling av hennes verker/tegninger (fra musikere med Jam sessions hjemme hos henne i Oslo)

2015 – Die music der familiebaum, Johannes Sebastian Bach. Utstilling av bilder, noter og oversikt over hans familie’s mest betydelige verker. Vi viser også instrumenter tilknyttet Bach’s produksjon av musikk.

2016 – Nedpakking av museale gjenstander, kunstutstillinger, verktøy, maskiner, treverk og deler etc. som inngår i verkstedene. Alt innventar satt på lager. Bygningen Oscar Perdersensvei ble solgt.
Virksomheten ble flyttet til Olav Haraldsonsgate 4, i Sarpsborg.

2019 – TVD MIA flyttet til Fredrikstad.

Nytt gitarverksted
Preatorius byggd på orgelverkstedet
Utstilling av Walther Aas, med Vebjørn Sand og Egil Hovland
Ny konsertsal, 'smørehallen'
Nytt studio
Karin Krohg konsert med ensamble
Gitarverksted