Følg med på våre aktiviteter

Prosjekter
Musikkinstrument akademiet har siden 1990 utviklet mange prosjekter fra å bygge opp kulturhus, konsertsaler, museer, masterclass, seminarer, gjennomført Noradprosjekter i Afrika, prosjekter i Tyskland, i Baltikum og Norden. Vi har også hatt prosjekter som er vært finansiert av Norad, Norsk Kulturråd, Kulturdepartementet, Østfold Fylkeskommune, Nordisk Kulturfond, Kirke- og undervisningedepartementet. Siden 2019 har vi hatt prosjekter i Norge, Norden, Baltikum, Romania, Tyskland og USA. Vi har også mottatt pris og prosjektpenger fra NHO. 

Norsk internasjonal musikk seminar 
Seminaret tar for seg en av de fem instrumentgruppene. Seminaret inneholder seminarutstiller, seminarkomponist, holder workshops på restaurering, bygging og andre emner som knytter seg opp mot musikkinstrumenter. Spesielle utstillinger fra TVD sin museale samling.  Masterklass på spill, samt konserter.

TVD sitt muesum
Samlingen inneholder følgende instrumentgrupper: keyboardinstrumenter, strengeinstrumenter, blåseinstrumenter og belginstrumenter. Instrumentgruppene er representert ved original instrumenter og kopier, og presentert fra råmaterial til ferdig instrument. Viser frem musikkinstrumenter med historie og utvikling. Får også innblikk i hvordan instrumentene lød og låter.

Bronsjeluren er bygd av Stefan Vogt,
i samarbeid med elever ved TVDMIA.
Scroll to Top