MIA - Musikk Instrument Akademiet AS

Velkommen til
Musikk Instrument Akademiet AS

Vi har siden 1984 arbeidet i musikk bransjen, hvor vi har utdannet musikkinstrumentmakere innen alle faggrupper i musikkbransjen. [les mer ...]

Skal musikken stilne?
Skal musikken i framtiden kun eksistere på noteark i arkiver, framføres elektronisk, eller skal vi ha mulighet til å spille på instrumenter? Instrumenter krever fagfolk; instrumentmakere, reparatører, stemmere og restauratører. Men kunnskapen og den immaterielle kulturarven på dette feltet er i ferd med å forsvinne.

Musikkinstrumentmakerskoler og kunnskapsorganisasjoner er borte i flere land og kun til stede på et kritisk minimumsnivå i andre land. Over hele Norge, Norden og Baltikum mangles fagfolk og utdanningsinstitusjoner til å ivareta fagområdet.

Målet for arbeidet er å ta vare på og utvikle det som finnes, slik at musikkbransjen får en bærekraftig utvikling etter FN’s mål.

Musikkinstrument akademiet vil etablere et kunnskapsmiljø for instrumentmakere, reparatører, stemmere, restauratører, musikkinstrumentmakerskoler, museer, kirker, festivaler, grossister, akustikkinstitutt, laug, musikere, orkestre og utdanning.


Ingen musikkinstrumentmakerskole,
ingen musikkinstrumentmaker,
ingen reparatører,
ingen restauratør,
ingen stemmer
– ingen musikk og dans!


Her presenterer vi noe av vår virksomhet!

Våre hovedpartnere

Fullstendig oversikt over våre samarbeidspartnere kommer snart.

Norge
Øivind Fjell gitarverksted
Håndverkeren Tom Dahlstrøm
Made in Fredrikstad AS
RNUtvikling
St.Einar Steinar Haakenstad

Sverige
Oscar Guitars
Eric Sahlström Institutet
Finland
Helsinki konservatorii
RoHi Oy -Puhallinsoitinkorjaamo
Island
IS-musicschool of FIH
Heidaro Eht. ved Sindri Mar

Latvia
Vecpilsētas Vijoļdarbnīca
Sandor Gotvani
Latvian museum of literature and music

Romania
COT Orgelbau – Arpad Magyar

Sign-up for nyhetsbrev!

Legg inn e-post adresse for å få tilsendt nyhetsbrev!
* indicates required
Scroll to Top